De BCG-Matrix van Boston Consulting Group

De verzameling activiteiten en producten die samen een organisatie vormen, noemen we het portfolio. Vaak wordt het portfolio onderverdeeld in verschillende strategic business units (SBU). Met een portfolioanalyse kan bepaald worden in welke activiteiten meer, minder of helemaal niet geïnvesteerd hoeft te worden. De BCG-matrix is één van de bekendste portfolioanalyses.

Meer lezen