De SWOT-Analyse

SWOT staat voor strengths (sterkten), weaknesess (zwakten), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen). Middels de analyse worden positieve en negatieve uitdagingen van een organisatie vastgesteld. Vooraf dien je echter op zoek te gaan naar de belangrijkste bestaansmiddelen een toekomstige ontwikkelingen. De bestaansmiddelen worden in een SWOT-analyse verdeeld in sterkten en zwakten. Toekomstige ontwikkelingen worden verdeeld in kansen en bedreigingen. In essentie confronteert de SWOT-analyse systematisch de sterkten en zwakten met de kansen en bedreigingen.

Uitleg SWOT-analyse

Stap 1: Kansen en bedreigingen identificeren

Kansen en bedreigingen vloeien voort uit de externe analyse die je hebt uitgevoerd. Het zijn de meest belangrijke (toekomstige) ontwikkelingen die op meso- en macroniveau plaatsvinden. Deze positieve en negatieve ontwikkelingen zijn onder bepaalde omstandigheden wellicht beïnvloedbaar, maar ze zijn nooit beheersbaar. Om de macro-omgeving te analyseren wordt vaak de DESTEP-analyse toegepast. De meso-omgeving (bedrijfstak) met daarin de externe stakeholders wordt meestal onderzocht aan de hand van het vijfkrachtenmodel.

Stap 2: Sterkten en zwakten vaststellen

Sterkten en zwakten kunnen uit de interne analyse worden afgeleid. Het zijn de meest belangrijke bestaansmiddelen die op microniveau de organisatie kenmerken. Een zwakte daarentegen moet in de markt juist ondermaats presteren. Een sterkte is bijvoorbeeld een gezonde financiële positie, waardoor de organisatie ruimte heeft voor investeringen in nieuwe producten en/of markten. Om de micro-omgeving te analyseren kun je bijvoorbeeld een interne analyse uitvoeren op basis van het 7S Model, Business Definition Model, BCG-Matrix en Waardeketen.

Stap 3: Confrontatiematrix opstellen

Als alle onderdelen van de SWOT zijn onderzocht kunnen de factoren met elkaar geconfronteerd worden. De confrontatiematrix brengt op een schematische wijze de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met elkaar in verband. Je dient de velden in de confrontatiematrix te doorlopen en de cijfers 5,3 en 1 per kolom te verdelen. Hierbij geef je de score 5 aan de meest relevante combinatie, vervolgens 3, vervolgens 1 en de overige velden laat je leeg. Om een focus te leggen op de belangrijkste kans- en probleemvelden gaan alleen de hoogste scores mee naar de volgende stap.

Stap 4: Strategische uitdagingen formuleren

Tot slot kun je strategische uitdagingen formuleren om de uitkomsten van de SWOT-analyse kort samen te vatten. Je vraagt jezelf of hoe je de kansen en bedreigingen kunt benaderen met de vastgestelde sterkten en zwakten van de organisatie.

 • Hoe kunnen we onze sterkte gebruiken om in te kunnen spelen op de kans?
 • Hoe kunnen we onze zwakte verbeteren om in te kunnen spelen op de kans?
 • Hoe kunnen we onze sterkte gebruiken om de bedreiging af te kunnen wenden?
 • Hoe kunnen we onze zwakte verbeteren om de bedreiging af te kunnen wenden?

De antwoorden op de gestelde vragen (uitdagingen) kunnen de basis vormen voor de strategie waarmee je de markt wil benaderen. Probeer voor iedere uitdaging een oplossing te bedenken en maak vervolgens een plan om een of meer van deze oplossingen te realiseren.

Afbeelding SWOT-analyse

SWOT-analyse-01

Voorbeeld SWOT-analyse en confrontatiematrix

Uit de interne en externe analyse van een organisatie zijn de volgende sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen naar voren gekomen. In onderstaande SWOT-analyse worden deze bestaansmiddelen en ontwikkelingen weergegeven.

SWOT-analyse

Sterkten

 • Exclusiviteit productaanbod
 • Hoge servicegraad
 • Snel reageren op marktvraag

Zwakten

 • Weinig ervaring met duurzaamheid
 • Achterstallig HR-proces
 • Afhankelijkheid van leverancier

Kansen

 • Verouderende doelgroep
 • Toenemende arbeidsparticipatie
 • Samenwerking tussen branchegenoten

Bedreigingen

 • Lage klantloyaliteit
 • Toenemende concurrentie van (internationale) ketens
 • Verduurzaming retailsector

Confrontatiematrix

Bovengenoemde sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen kunnen vervolgens in een confrontatiematrix worden geplaatst. Per kolom worden de cijfers 5,3 en 1 verdeeld om de meest relevante combinaties te kunnen vinden.

 KansenBedreigingen
Verouderende doelgroepToenemende arbeids-participatieSamen-werking tussen concurrentieLage klant-loyaliteitToenemende concurrentie van (inter-nationale) ketensVerduur-zaming retail sector
SterktenExclusiviteit third party producten

1

15

1

Hoge servicegraad

3

35

3

Snel reageren op marktvraag

5

313

3

ZwaktenWeinig ervaring met duurzaamheid1

5

Achterstallig HR-proces5

1

Afhankelijkheid van leverancier5

Strategische uitdagingen

De meeste relevante combinaties geven de organisatie de volgende strategische uitdagingen:

 1. Hoe kunnen we onze capaciteit om snel op de marktvraag te reageren gebruiken om in te spelen op de verouderende doelgroep?
 2. Hoe kunnen we ons achterstallig HR-proces verbeteren om in te kunnen spelen op de toenemende arbeidsparticipatie?
 3. Hoe kunnen we onze afhankelijkheid van de leverancier verkleinen door de samenwerking tussen concurrentie te benutten?
 4. Hoe kunnen we met onze hoge servicegraad de klantloyaliteit verhogen?
 5. Hoe kunnen we met onze hoge kwaliteit producten de toenemende concurrentie van (internationale) ketens af te kunnen wenden?
 6. Hoe kunnen we onze ervaring met duurzaamheid vergroten om de verduurzaming van de retail sector af te kunnen wenden?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.