Het Missie Model van Ashridge

De missie en visie zijn een samenvatting van waar de organisatie voor staat en waar zij zich op richt. Het missie model van Ashridge kan je hierbij helpen. Om het werkterrein nog concreter te maken kun je ook gebruik maken van het Business Definition Model van Abell.

Missie

Het is belangrijk om te weten wie de klanten zijn, welke wensen deze klanten hebben en waar de organisatie zich op moet richten. Dit zijn de bestaansredenen van de onderneming en wordt geformuleerd in de missie. De missie geeft richting aan de onderneming en moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De missie:

  • is niet te vaag geformuleerd, maar ook niet te sterk afgebakend;
  • past bij de marktomgeving;
  • is gebaseerd op specifieke competenties;
  • motiveert.

De medewerkers binnen de organisatie moeten bekend zijn met de missie en zich ermee kunnen identificeren. De missie is een onderdeel van de visie. In de visie geeft de ondernemer zijn blik op de markt of de branche weer.

Visie

Een visie geeft een ambitieus beeld van wat de organisatie wil zijn. In de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst. Je beschrijft de gewenste droomsituatie. De visie is inspirerend voor de organisatie en al haar medewerkers. Om een visie te formuleren kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor de organisatie?
  • Hoe ziet de toekomst van ons en onze concurrenten eruit?
  • Welke langere termijn ambities heeft de organisatie?
  • Welke competenties moeten we gaan ontwikkelen?

Uitleg Ashridge Missie Model

Om een missie te formuleren die hout snijdt kan het Ashridge Missie Model een goed hulpmiddel zijn. Het model bestaat uit de vier factoren: doel, strategie, kernwaarden en gedragsnormen. Het doel moet de bestaansreden van de onderneming beschrijven. De strategie bepaald het werkterrein en de positionering. Het omschrijft op welke wijze het doel bereikt moet worden. De kernwaarden bepalen welke morele principes de organisatie hanteert bij haar weg naar het doel. Gedragsnormen worden samengesteld om als leidraad voor het dagelijkse werk. Iedere werknemer dient zich in brede zin aan deze normen te houden. De vier factoren moet samenhang vertonen en moeten gedragen worden door de medewerkers.

Afbeelding Ashridge Missie Model

ashridge missie model

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.