De Brand Positioning Bullseye van Kotler & Keller

Als de merk positioneringstrategie is bepaald, dient dit naar iedereen binnen organisatie gecommuniceerd te worden, zodat het een leidraad kan zijn voor de woorden en daden. Het Brand Positioning Bullseye kan hier een handig hulpmiddel voor zijn.

Uitleg Brand Positioning Bullseye

Om een merkpositionering in de markt te realiseren is het belangrijk dat consumenten begrijpen wat het merk te bieden heeft en wat het tot een superieure keuze maakt. Consumenten moeten begrijpen in welke categorieën het bedrijf werkzaam is en welke points-of-difference (POD) en points-of-parity(POP) het bezit.

Een Brand Positioning Bullseye levert informatie en de context om de positionering van het merk binnen de organisatie duidelijk te maken. In de binnenste twee cirkels worden de POD’s en POP’s samen met het merk mantra beschreven. De omringende cirkel worden attributen omschreven die de twee binnenste cirkels bewijzen, dit zijn de zogenaamde “reasons-to-believe”. De buitenste cirkel bevat twee andere branding concepten: (1) de merkwaarden, personaliteit of karakter – immateriele associaties die helpen om de ondertoon van woorden en acties voor het merk vast te stellen; en (2) uitvoerbare eigenschappen of visuele identiteit – de meer tastbare elementen van het merk die beïnvloeden hoe het merk wordt gezien.

Aanvullend kan de cirkel worden voorzien van context, zoals te zien is in het voorbeeld. De linker onderdelen bepalen de input voor de positionering – doelgroep, consumentengedrag en –houding, klantbehoefte en concurrentie. Het rechter onderdeel bepaalt de output – de ideale klantervaring binnen de organisatie.

Voorbeeld Brand Positioning Bullseye

Brand Positioning Bull's-Eye Starbucks (Kotler & Keller, 2011)

Bron: (Kotler & Keller, 2011)

In bovenstaand voorbeeld is een Brand Positioning Bullseye voor Starbucks gemaakt. Het laat alle onderscheidende waarden van de organisatie in één overzicht zien.

Afbeelding Brand Positioning Bullseye

brand positioning bullseye

Geef een reactie