Marketing

Marketing vormt de kern voor iedere organisatie. Het begrip wordt vaak in verwarring gebracht met communicatie. Hoewel communicatie een onderdeel is van marketing, is het begrip veel breder en diepgaander dan slechts het communiceren van wat een organisatie te bieden heeft.

Uitleg marketing

Marketing gaat werkelijk over het identificeren van en voorzien in de menselijke en sociale behoeften. Een korte maar krachtige samenvatting van het begrip is “winstgevend in behoeften voorzien”.

De American Marketing Association heeft de volgende formele definitie voor marketing opgesteld: Marketing is de activiteit, set van instellingen, en processen voor het creëren, communiceren, leveren en uitwisselen van aanbod dat waarde heeft voor klanten, cliënten, partners en de maatschappij als geheel.

Marketingmanagement wordt omschreven als:

"De kunst en wetenschap van het kiezen van doelmarkten en het verkrijgen, behouden en uitbreiden van klanten door het creëren, leveren en communiceren van superieure klantwaarde."

- Kotler & Keller

Het begrip marketing is veelomvattender dan alleen het op de markt brengen van producten en diensten. Kotler & Keller omschrijven 10 eenheden die in de markt gezet kunnen worden: goederen, diensten, evenementen, ervaringen, personen, locaties, eigendommen, organisaties, informatie en ideeën.

Van onderzoek naar marketingplan

Voorafgaand aan een goed marketingplan wordt altijd degelijk marktonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen de externe omgeving, maar ook de interne organisatie in kaart gebracht. De wensen en behoeften van de doelgroep dienen te worden onderzocht en de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie, maar ook die van de concurrentie, moeten worden geïdentificeerd. Marketingmodellen kunnen hier vaak een handig hulpmiddel bij zijn.

Aan de hand van marketingmodellen kun je op een gestructureerde wijze het speelveld van een organisatie onderzoeken. Dit gebeurt gewoonlijk op drie niveau’s – macro, meso en micro. Macro is het hoogste niveau, waarin de maatschappelijke (en globale) trends in kaart worden gebracht. De DESTEP-analyse wordt hier vaak voor gebruikt. Meso is het tweede niveau, waarin de directe omgeving van de organisatie omschreven wordt. Het vijfkrachten model kan hier bijvoorbeeld een handig hulpmiddel bij zijn. Alles wat op bedrijfsniveau speelt wordt in een micro-analyse beschreven. Dit wordt ook wel de interne analyse genoemd. Op basis van een SWOT-analyse kan men vervolgens een richting bepalen, waarmee de organisatie groei kan realiseren.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.