De Waardeketen van Michael Porter

De waardeketen (Value Chain) van Michael Porter toont de onderlinge samenwerkingsverbanden tussen afdelingen binnen een organisatie. De waardeketen gaat uit van organisatie-elementen, zoals structuur, systemen en strategie. Met behulp van de waardeketen kun je ontdekken of de primaire en secundaire activiteiten goed op elkaar zijn aangesloten.

Meer lezen

De BCG-Matrix van Boston Consulting Group

De verzameling activiteiten en producten die samen een organisatie vormen, noemen we het portfolio. Vaak wordt het portfolio onderverdeeld in verschillende strategic business units (SBU). Met een portfolioanalyse kan bepaald worden in welke activiteiten meer, minder of helemaal niet geïnvesteerd hoeft te worden. De BCG-matrix is één van de bekendste portfolioanalyses.

Meer lezen